Avisomtale

Artikkel i forældrebladet på Virupskolen

Omtale af donationen i avisen i Bedzino